Hebben we niks geleerd?

Er zijn momenten dat de moed me in de schoenen zakt. Ik heb al opgemerkt dat, indien je nu nog niet ziet, de inzichten ook niet meer komen. Zoals Johan zei: “Je gaat het pas zien als je het door hebt. “. Is er nog hoop dat de meerderheid van ons landje, of moet ik zeggen de wereld, de juiste inzichten nog verkrijgen? Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat ik een geweldig respect heb voor de mensen die door blijven gaan met het verzamelen van bewijzen, het blootleggen van misstanden en het verkondigen van deze feiten. Ik noem er maar een paar: Cafe Weltschmertz, Flavio Pasquino en Robert Jensen. Ieder op hun eigen manier en wellicht met hun eigen publiek maar met dezelfde doelstelling.

Het is het enige wat we kunnen doen dus lever ik mijn eigen bescheiden bijdrage ook maar middels mijn blog. Ik probeer het meestal kort te houden maar ik denk niet dat dit vandaag lukt. Hou vol. Het zijn maar een paar minuutjes en mogelijk hangt onze/jouw toekomst er vanaf.

Ondanks dat deze websites/mensen veel blootleggen blijf ik vinden dat men te vriendelijk blijft en vooral blijft uitgaan van de goede intenties van de verantwoordelijken. Men blijft het “fouten” noemen. Ergens MOET dat stoppen; anders komen we niet tot oplossingen. Er moeten mensen, overheden en instanties verantwoordelijk gehouden worden. Ook vind ik dat bepaalde zaken onderbelicht blijven en daar wil ik het over hebben:

OPPORTUNISME:

Ik geloof niet in een wereldwijd complot. Bill Gates en Mark Rutte hebben geen schimmige afspraakjes gemaakt, hoe graag sommigen dat ook willen geloven. Maar waar een paar sleutelfiguren deze zogenaamde “pandemie” hebben opgestart zijn er heel veel opportunisten die volgen, gewoon omdat het hen prima uitkomt. Dat is echter ook laakbaar.

GEBREK AAN ZELFREINIGEND VERMOGEN:

Onze overheden en instanties hebben daar veelvuldig last van. Niet alleen nu, in deze tijd, maar wellicht is het van alle tijden. Men neemt een bepaald besluit en voert het uit. Nieuwe inzichten of verandering van omstandigheden hebben nauwelijks invloed meer en er ontstaat, wat men populair noemt, “tunnelvisie” een woord wat ik in het verleden meermaals tegenkwam in het dictum van vonnissen of in het oordeel van klachtenprocedures. Dit verschijnsel is nu echter een enorme katalysator in het geheel.

KWADE INTENT:

Voor velen is het een stap te ver om te geloven dat er kwade bedoelingen in het spel zijn. Welke dat zijn (motief) is, wat mij betreft, niet eens interessant. Je hoeft niet perse het motief te begrijpen voordat je kwade bedoelingen kunt onderkennen. Laat tenminste de mogelijkheid toe dat er mensen zijn die niet het beste met ons voor hebben. Tegenwoordig is het zeer populair om te praten over “building back better” of “the great reset“. Men verkondigd dat men werkt aan een nieuwe “betere” wereld maar verzuimd daarbij te vermelden voor WIE het beter wordt. Voorlopig, en cijfers bevestigen dat, is het alleen beter geworden voor de elite.

Hebben we niks geleerd?

Terug naar de titel van dit blog. In het gesprek van Flavio met Daan de Wit, de auteur van “Dossier Mexicaanse Griep“, komt de vraag meermaals naar boven: “Hebben we niks geleerd?“. De vraag roept een andere vraag bij me op: Wie bedoelen jullie met WE? Er zijn namelijk door de overheden en de initiators wel degelijk lessen getrokken uit het “Mexicaanse Griep debakel“.

De belangrijkste is MEDIA. In 2009 en de jaren daarna hadden we nog een enigszins kritische media die veel aan het licht bracht. Een uitzending van Nieuwsuur en een uitzending van Argos zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Het is redelijk duidelijk dat men dit element heeft weten te elimineren. Hoe?

Denk daarbij aan Event 201 , een “oefening” ( in OKTOBER 2019 !!! ) georganiseerd door de sleutelfiguren uit de huidige “Covid19 pandemie”, waarbij extreem veel aandacht is besteed aan (het bespelen van) de media. Hoe men de media mee moet krijgen maar vooral hoe men andere, voor hen ongevallige, informatie de kop in kan drukken. Begrippen als “complottheorieën” en “nep-nieuws” worden daar al geadviseerd.

Dus Flavio wil ik graag je vraag beantwoorden: Ja, ZIJ hebben iets geleerd en zelfs zeer efficiënt ingezet maar WIJ mogen het niet leren, kijkende naar de huidige censuur.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Coronabeleid monument van collectieve hysterie

De overheid heeft bewust angst aangejaagd voor het coronavirus en zich gedragen als een autoritair regime met de tactieken van een politiestaat, heeft voormalig rechter van het Britse hooggerechtshof, Jonathan Sumption, verklaard tegenover de Britse krant The Guardian.

In de jaarlijkse Cambridge Freshfields law lecture veroordeelde Sumption de manier “waarop de Britse staat dwangmaatregelen heeft opgelegd aan de bevolking een nooit eerder vertoonde schaal.” De voormalige rechter toonde zich “geschokt” door “het gemak waarmee mensen zijn geterroriseerd om hun basale vrijheden op te geven die fundamenteel zijn voor onze samenleving”.

Sumption is niet de enige ex-rechter die kritiek heeft op het coronabeleid, meldt de Guardian. Eerder al zei Lady Hale, voormalig President van het Hooggerechtshof, dat Britse parlementsleden hun taak hebben verzaakt tijdens de pandemie.

Sumption zei: “Ik twijfel niet aan de ernst van de epidemie, maar ik geloof dat de geschiedenis de maatregelen zal veroordelen als een monument van collectieve hysterie en zotheid van de overheid.”

Bron: Cafe Weltschmerz & The Guardian

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , | Een reactie plaatsen

Einde Social Media

Ik heb er even over na moeten denken maar toch besloten een groot aantal Social Media Accounts op te heffen. Het brengt me domweg niks en ik wil niet langer meewerken aan de macht van firma’s als Facebook, Google en andere tech-giganten. Messenger & Facebook zijn de eerste maar ook Twitter, Instagram, Signal en Telegram zijn verwijderd.

Ik ben nog aan het onderzoeken in hoeverre ik zonder Google- en Microsoft-account kan i.v.m. Windows 10 en Android. Die lijken zodanig verweven dat ik daar nog even geen afscheid van wil (kan?) nemen. Als SearchEngine gebruik ik al tijden DuckDuckGo.

Mijn blog hier blijft uiteraard gewoon bestaan, mocht je geïnteresseerd zijn in de zaken die ik te melden heb.

Aangezien ik alle e-mail volledig in eigen beheer heb blijven vrijwel al mijn e-mail-adressen ook gewoon bestaan.

Er resteren dus meer dan genoeg manieren over om te communiceren, niet in de laatste plaats gewoon IRL. Gewoon een bakkie doen samen blijft toch mijn favoriete manier van contact. Mocht je dat te omslachtig vinden kun je me nog steeds gewoon BELLEN.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in ICT | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Wat niemand voor mogelijk had gehouden is gebeurd: De NOODWET (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) is door de Tweede Kamer en onderweg naar de Eerste Kamer. De volgende stappen (Eerste Kamer en Koning) zijn formaliteiten en lijken een farce. Juist in een periode van afschaling van dreiging (zelfs de WHO komt op vele statements en aanbevelingen terug) drukt het Kabinet dit wetsvoorstel door.

Allereerst waarom doet het Kabinet dit? Dat is de hamvraag die niemand lijkt te kunnen beantwoorden. Iedereen weet dat er geen reële dreiging meer is en de vraag dient gesteld te worden of er ooit een reële dreiging is geweest. Zelfs de officiële cijfers geven een redelijk normaal (griep)jaar weer, in ieder geval gematigder als 2 jaar geleden.

Dan dient de vraag zich aan waarom de Tweede Kamer hier mee akkoord gaat. De Tweede Kamer levert namelijk nog al wat bevoegdheden in ten gunste van het Kabinet. Het antwoord is, mijns inziens, even simpel als logisch: vrijwel ieder lid van het Kabinet is ooit in de Tweede Kamer begonnen. Wellicht is ook de ambitie van elk lid in de Tweede Kamer ooit zitting te mogen nemen in het Kabinet. Ik kan me voorstellen dat de toekomstige Ministers en Staatssecretarissen in de Tweede Kamer deze (bijna absolute) macht wel zien zitten.

Wat velen niet zullen begrijpen is wat deze wet voor ons zal gaan betekenen. Wat de impact is. Allereerst kan mijn eerdere advies overboord: STOP met het opvolgen van regels. Met deze wet krijgt de overheid namelijk een wettelijke basis. Het verweer dat een noodverordening niet zolang mag duren gaat niet meer op. Ook de claim causaliteit zou wel eens op losse schroeven kunnen komen staan want de rechter gaat namelijk de bedoeling van de wet niet meer toetsen. Een rechter toetst alleen de letter van de wet en niet de memorie van toelichting.

Maar het betekent veel meer. Als je in de rechtbank staat naar aanleiding van een maatregel als gevolg van een verordening mag je je beroepen op de grondwet. LET OP: Als je er staat als gevolg van een landelijke wet is dat beroep niet ontvankelijk. De rechter redeneert namelijk dat iedere wet door de Tweede Kamer getoetst is aan de grondwet en dus deze claim niet kan slagen. Dat de Tweede Kamer dit, in dit geval, NIET goed heeft gedaan behoeft, denk ik, geen betoog maar daar zal geen enkele rechter rekening mee houden.

Ook de vermindering van de hoogte van de boetes heeft een gevolg: De hoogte van de boete en het feit dat het op basis van landelijke wetgeving is maakt het mogelijk de boetes af te wikkelen volgens de Wet Mulder (Deze wet had overigens ook NOOIT de Tweede Kamer mogen passeren vanwege de grondwet). De boete is niet langer een strafbeschikking en gaat naar het CJIB voor incassering. Als je niet betaald komt er gewoon een Deurwaarder. Wel kun je bezwaar indienen bij het OM (volkomen nutteloos) en bij afwijzing beroep indienen bij de rechtbank (wel eerst betalen want anders ben je niet ontvankelijk). Tot zover “onschuldig tot schuld bewezen is” en daarom had deze Wet Mulder ook nooit door de Tweede Kamer mogen komen. De Wet Mulder bepaald namelijk dat je eerst moet betalen (straf) voordat je schuldig bevonden bent. Heeft de Tweede Kamer ook hier zitten slapen of is hen doodgewoon niets gelegen aan de grondwet en hun burgers?

Ook staat er wederom de beruchte verwijzing naar een “Maatregel van Bestuur” in m.b.t. de 1,5 meter samenleving. Een Maatregel van Bestuur kan door een Minister worden ingesteld; deze behoeft niet goedgekeurd te worden door de Tweede Kamer. Vele wetten vormen slechts een raamwerk voor Maatregelen van Bestuur en beperken dus de inbreng van onze volksvertegenwoordiging. Ook hier is het niet anders. Er is weliswaar een kleine toevoeging (voor de bühne) gedaan door de Tweede Kamer maar die verplicht de Minister slechts de Kamers te informeren. De Kamers hebben hierin geen stem of zelfs vetorecht.

Gisteren hebben onze volksvertegenwoordigers nagenoeg collectief afscheid genomen van onze rechtsstaat. Ik kan dan ook niet langer meer besluiten met “Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ” .


Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Dr. Reiner Fuellmich – CRIMES AGAINST HUMANITY

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen